Bize Ulaşın... Mevzuat... Faaliyetlerimiz... Fındık ve Çeşitleri... Hakkımızda... Anasayfa'ya Dön…
Kimler Yararlanabilir ? Hizmet Verdiğimiz Bölgeler Tarım Danışmanlık Hizmetimiz

Faaliyetlerimiz

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ

Birliğimize bağlı F.T.S. Kooperatiflerine kayıtlı tarımsal işletme sahipleri ortak/üreticilerin, iyi tarım uygulamaları teknikleri konusunda bilgi sahibi olması, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması, tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşların ticari faaliyetleri çerçevesinde yapacakları çiftçi bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca “Tarımsal Yayım Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 08.09.2006 tarih 26283 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

                        Söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair 2011/14 sayılı Tebliğ, Resmi Gazetenin 26.03.2011 tarih 27886 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ kapsamında, Bakanlığın TYDH 2011 yılında vermiş olduğu birim işletme başına 500 TL destek geliri ile 15 Kooperatif ve 19 tarım danışmanı ve toplam 690 üye çiftçi ile Birliğimize bağlı F.T.S. Kooperatiflerde hizmetlerin ifa edilebilmesi Yönetim Kurulumuzun 06.05.2011 tarih 1671/18-1 No’lu kararıyla uygun görülmüştür.

                       

Bu doğrultuda, Birliğimiz ve bağlı kooperatiflerde ortaklarımızın tarımsal üretim faaliyetleriyle ilgili danışmanlık hizmetleri ile girdi niteliğindeki ihtiyaçların karşılanması yönündeki faaliyetler, Birliğimizin içinde bulunduğu finans sıkıntısı dikkate alınarak, imkânlar ölçüsünde yapılması için azami gayret gösterilmiştir.

Birliğimize bağlı kooperatiflerde 2011/2012 yılı döneminde uygulamaya konulan 2011/14 sayılı Tebliği kapsamında Birliğimiz ve bağlı işyerleri ve kooperatiflerde çalışan personeller vasıtasıyla 19 Tarım Danışmanımızla toplam 691 çiftçimize hizmet sunumu yapılmaya çalışılmış olup, bu hizmet karşılığında (691X500)  =345.500 TL brüt gelir elde edilmiştir.

                        Birliğimiz ve bağlı F.T.S. Kooperatiflerce, Bakanlığın TYDH (2012/41 sayılı Tebliği) kapsamında 2012 yılında vermiş olduğu birim işletme başına 600 TL destek geliri ortak üreticilerimize sunulacak iyi tarım uygulamaları teknikleri konularında bilinçlendirilmeleri, kaliteli üretim ve verimin artırılması, ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amacıyla, Tebliğ kapsamında 2012 yılında da Birliğimize bağlı F.T.S. Kooperatiflerde söz konusu hizmetlerin artırılarak devam ettirilmesi Yönetim Kurulumuzun 16-17-18.05.2012 tarih 1712/35-30 nolu kararıyla uygun görülmüştür.

                        2012/41 sayılı Tebliğ kapsamında, 2012/2013 yılı döneminde ise, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamaya konulan TYDH kapsamında, Birliğimizin 19 Kooperatifi aracılığı ile Birliğimiz ve bağlı işyerleri ve kooperatiflerde çalışan daimi ve yeni istihdam edilen personeller vasıtasıyla 53 (3 yönetici dahil) Tarım Danışmanımızla toplam 2.477 ortağımıza/çiftçimize hizmet sunumu yapılmış olup, bu hizmet karşılığında 2.477X600  =1.486.200,00 TL brüt gelir elde edilmiştir.

Bakanlığın TYDH 2013 yılı 2013/31 nolu Tebliği kapsamında vermiş olduğu birim işletme başına 600 TL destek geliri ortak üreticilerimize sunulacak iyi tarım uygulamaları teknikleri konularında bilinçlendirilmeleri, kaliteli üretim ve verimin artırılması, ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amacıyla, Tebliğ (2013/31) kapsamında 2013 yılında da Birliğimize bağlı F.T.S. Kooperatiflerde söz konusu hizmetlerin artırılarak devam ettirilmesi Yönetim Kurulumuzun 03.05.2013 tarih 1745/24 sayılı toplantısında alınan 8 kararıyla uygun görülmüştür.

2013/31 sayılı Tebliğ kapsamında, 2013/2014 yılı döneminde ise, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamaya konulan TYDH faaliyetleri çerçevesinde, Birliğimizin 30 Kooperatifi aracılığı ile Birliğimiz ve bağlı işyerleri ve kooperatiflerde çalışan daimi ve yeni istihdam edilen personeller vasıtasıyla (2012/2013 dönemi 30, 2013/2014 dönemi 43 ve eski 17 personel olmak üzere) toplam 90 (4 yönetici dahil) Tarım Danışmanımızla toplam 4.220 ortağımıza/çiftçimize hizmet sunumu yapılmaya çalışılmakta olup, bu hizmet karşılığında (4.220X600) =2.532.000,00 TL brüt gelir elde edilmiştir.

Bakanlığın TYDH 2014 yılı 2014/15 nolu Tebliği kapsamında vermiş olduğu birim işletme başına 600 TL destek geliri ortak üreticilerimize sunulacak iyi tarım uygulamaları teknikleri konularında bilinçlendirilmeleri, kaliteli üretim ve verimin artırılması, ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amacıyla, Tebliğ (2014/15) kapsamında 2014 yılında da Birliğimize bağlı F.T.S. Kooperatiflerde söz konusu hizmetlerin artırılarak devam ettirilmesi Yönetim Kurulumuzun 30.05.2014 tarih 1772/19 sayılı toplantısında alınan 2 kararıyla uygun görülmüştür.

2014/15 sayılı Tebliğ kapsamında, 2014/2015 yılı döneminde ise, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamaya konulan TYDH faaliyetleri çerçevesinde, Birliğimizin 30                          Kooperatifi aracılığı ile Birliğimiz ve bağlı işyerleri ve kooperatiflerde çalışan 6 daimi ve 85 yeni istihdam edilen personeller vasıtasıyla (46 önceki dönemlerden, 2014/2015 dönemi 40 personel olmak üzere) toplam 91 (7 yönetici dahil) Tarım Danışmanımızla toplam 5.049 ortağımıza/çiftçimize hizmet sunumu yapılmaya çalışılmakta olup, bu hizmet karşılığında (5.049X600) =3.029.400,00 TL brüt gelir elde edilecektir.

Birliğimize bağlı kooperatiflerdeki TYD Hizmetlerinin etkin, sürdürülebilir ve Tebliğ hükümlerine göre uygulanabilmesi için ihtiyaçların bir program dâhilinde tamamlanması, hizmetin yıldan yıla artarak devam ettirilmesi, Kurumsal yeteneğimizin geliştirilmesine, hem de önümüzdeki yılların sürdürülebilir performansına önemli derecede ve olumlu yönde etkili olacaktır.

2012/2013 Yılı Dönemi Hizmet veren Danışmanların Listesi;

Birlik Daimi Belgeli Tarım Danışmanı

15

19

Birlik Geçici Belgeli Tarım Danışmanı

4

Yeni Alım Yapılan Daimi Belgeli Tarım Danışmanı

10

34

Yeni Alım Yapılan Geçici Belgeli Tarım Danışmanı

24

     TOPLAM:

53

 

2012/2013 Yılı Dönemi TYDH Kooperatiflerin Danışman ve Çiftçi dağılımı;

Sıra No

Kooperatifi

Danışman Sayısı

Çiftçi sayısı

1

Borçka

1

50

2

Sürmene

1

50

3

Araklı

4+1

200

4

Maçka

1

50

5

Arsin

1

50

6

Yomra

2

100

7

Vakfıkebir

2

100

8

Görele

1

50

9

Espiye

6

296

10

Giresun

4+1

200

11

Piraziz

13

650

12

Ordu

1

50

13

Perşembe

1

50

14

Fatsa

2

100

15

Kumru

1

50

16

Terme

1

50

17

Kocaali

6+1

300

18

Karasu

1

50

19

Adapazarı

1

50

 

Toplam:

53

2.477

 

 

 

 

2013/2014 Yılı Dönemi Hizmet veren Danışmanların Listesi;

 

Birlik Belgeli Tarım Danışmanı

     17

17

2013/2014 yılı dönemi Yeni Alım Yapılan Belgeli Tarım Danışmanı

43

73  (5’i geçici belgeli)

2012/2013 yılı dönemi Yeni Alım Yapılan Belgeli Tarım Danışmanı

30

 

TOPLAM

90

       

 

2013/2014 Yılı Dönemi TYDH Kooperatiflerin Danışman ve Çiftçi dağılımı;

Sıra No

Kooperatifi

Danışman Sayısı

Çiftçi sayısı

1

Borçka

2

100

2

Fındıklı

1

50

3

Sürmene

1

50

4

Araklı

6+1

276

5

Yomra

2

100

6

Maçka

1

50

7

Akçaabat

2

100

8

Vakfıkebir

2

100

9

Beşikdüzü

1

50

10

Tirebolu

3

147

11

Espiye

6

266

12

Keşap

4

197

13

Dereli

2

100

14

Giresun

11+1

534

15

Bulancak

1

50

16

Piraziz

17

850

17

Ordu

1

50

18

Ulubey

1

50

19

Gölköy

2

100

20

Perşembe

1

50

21

Çamaş

1

50

22

Fatsa

2

100

23

Kumru

1

50

24

Korgan

1

50

25

Terme

1

50

26

Alaplı

1

50

27

Konuralp

1

50

28

Kocaali

6+1

300

29

Karasu

1

50

30

Adapazarı

4+1

200

 

Toplam:

90

4.220

Not: +1 yöneticidir.

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015 Yılı Dönemi Hizmet veren Danışmanların Listesi;

 

Birlik Belgeli Tarım Danışmanı

6

6

2014/2015 yılı dönemi Yeni Alım Yapılan

Belgeli Tarım Danışmanı

39

 

85

2014/2015 yılı dönemi ve önceki dönemden Yeni Alım Yapılan Belgeli Tarım Danışmanı

46

 

TOPLAM

91

       

 

2014/2015 Yılı Dönemi TYDH Kooperatiflerin Danışman ve Çiftçi dağılımı;

Sıra No

KOOPERATİFİ

Danışman Sayısı

Çiftçi sayısı

1

GİRESUN

3

180

2

ESPİYE

3

180

3

KEŞAP

1

60

4

PİRAZİZ

1

60

Toplam 

 

8+1

480

1

BEŞİKDÜZÜ

2

120

2

VAKFIKEBİR

3

186

3

AKÇAABAT

3

180

4

MAÇKA

1

60

5

TRABZON

1

60

6

YOMRA

4+1

240

7

ARSİN

2

120

8

ARAKLI

8+1

480

9

SÜRMENE

2

120

10

FINDIKLI

2

120

11

BORÇKA

3

180

Toplam  

 

31+2

1.866

1

ORDU

8+1

480

2

ULUBEY

1

60

3

GÖLKÖY

3

180

4

PERŞEMBE

1

60

5

ÇAMAŞ

5+1

300

6

FATSA

3

180

7

KUMRU

1

60

8

KORGAN

6+1

360

9

TERME

2

120

10

ÇARŞAMBA

1

60

 Toplam 

 

31+3

1.860

1

ADAPAZARI

3

180

2

KARASU

2

120

3

GÜMÜŞOVA

1

60

4

KOCAALİ

6+1

360

5

KONURALP

1

60

6

ALAPLI

1

63

Toplam  

 

14+1

843

31

Genel Toplam

91

5.049

Not: +1 yöneticidir.